e-ISSN 2329-0072

Logo

Medical
MSM  BR

AmJCaseRep

Stab wound of 22 young male– case report. Treatment, historical view of treatment of stab wounds of the chest

Maciej Rachwalik, Krzysztof Maksymowicz, Jacek Jakubaszko, Stanisław Zieliński, Wojciech Kustrzycki

Med Sci Tech 2010; 51(1): 59-60

ID: 881246

Available online:

Published: 2010-06-01


a

Keywords: stab wound, chestBack