e-ISSN 2329-0072

Logo

Medical
MSM  BR

AmJCaseRep

Get your full text copy in PDF

Ocena diet dla osób chorych na cukrzycę proponowanych przez firmę Bayer w Polsce

Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski

Med Sci Tech 2009; 50(1): RA47-51

ID: 881658


Cel pracy: Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę Bayer z uwzględnieniem zgodności z zaleceniami oraz przydatności dla chorego. Materiał i metoda: Materiałem są diety w cukrzycy: 1000 kcal i 1500 kcal – udostępnione przez firmę Bayer. Dokonano analizy diet z wykorzystaniem tablic wartości odżywczych pod kątem zaleceń żywieniowych. Wyniki: Autorzy proponowanych jadłospisów nie stosują się do przyjętych przez siebie założeń diety, które z kolei różnią się od założeń dostępnych w literaturze. Wnioski: 1. Proponujemy zastanowić się nad zasadnością układania diet, ponieważ wartości odżywcze odczytane z tablic nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą wartość odżywczą produktów i potraw. 2. Należy podjąć prace mające na celu stworzenie tablic wartości odżywczych, w których podane będą zarówno wartości uśrednione, jak i rozrzut wartości cechy.

Keywords: diabetes, Diet

This paper has been published under Creative Common Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.
I agree