e-ISSN 2329-0072

Logo

Medical
MSM  BR

AmJCaseRep

Ocena diet dla osób chorych na cukrzycę proponowanych przez firmę Bayer w Polsce

Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski

Med Sci Tech 2009; 50(1): RA47-51

ID: 881658

Available online:

Published: 2009-03-22


Cel pracy: Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę Bayer z uwzględnieniem zgodności z zaleceniami oraz przydatności dla chorego. Materiał i metoda: Materiałem są diety w cukrzycy: 1000 kcal i 1500 kcal – udostępnione przez firmę Bayer. Dokonano analizy diet z wykorzystaniem tablic wartości odżywczych pod kątem zaleceń żywieniowych. Wyniki: Autorzy proponowanych jadłospisów nie stosują się do przyjętych przez siebie założeń diety, które z kolei różnią się od założeń dostępnych w literaturze. Wnioski: 1. Proponujemy zastanowić się nad zasadnością układania diet, ponieważ wartości odżywcze odczytane z tablic nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą wartość odżywczą produktów i potraw. 2. Należy podjąć prace mające na celu stworzenie tablic wartości odżywczych, w których podane będą zarówno wartości uśrednione, jak i rozrzut wartości cechy.

Keywords: diabetes, DietBack